Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης και του συλλόγου καθηγητών του Γενικού Λυκείου Μαραθώνα, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με μεγάλη χαρά προσέφερε την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος ασφαλείας σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας στον α΄ όροφο του οικήματος του σχολείου. Στις πολυχρηστικές αυτές αίθουσες είναι πλέον δυνατό να εγκατασταθούν με ασφάλεια ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης, ώστε το Λύκειο να λειτουργεί σε ένα ασφαλές και σύγχρονο διαδραστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Με τα τελευταίας τεχνολογίας αξιόπιστα και καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, η εταιρεία μας εκδηλώνει την κοινωνική της ευαισθησία και στέκεται αρωγός στην προετοιμασία του μελλοντικού τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Η συμβολή της είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς κλήθηκε να καλύψει κενά στη χρηματοδότηση ενός σχολείου στις παρυφές της Αττικής και με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.