Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ – μετά από διαπραγματεύσεις – ξεκίνησε Εμπορική Συνεργασία με την εταιρεία Oracle + Dyn. Με τη συνεργασία αυτή, η εταιρεία μας θα παρέχει στο εξής την υπηρεσία Dynamic Z-DNS, στους πελάτες της που χρησιμοποιούν συστήματα Ασφαλείας, CCTV ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της και έχουν ανάγκη απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Internet.

Με τη νέα υπηρεσία Dynamic Z-DNS, τα συστήματα Ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, αποκτούν πλέον συγκεκριμένη διεύθυνση της μορφής onomapelati.zarifopoulos.info και γίνονται διαθέσιμα για χρήση εξ αποστάσεως.

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στη ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ να καλύψει τα κενά και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν οι cloud λύσεις των περισσότερων κατασκευαστών συστημάτων Ασφαλείας και CCTV, καθώς το Dynamic Z-DNS παρέχεται με εγγυημένη διαθεσιμότητα 99.999%, προστασία από DDoS επιθέσεις και προσφέρει πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες και τη λειτουργία όλων των συστημάτων.

Ο συνδυασμός της αυξημένης ασφάλειας, της υψηλής διαθεσιμότητας, των αυξημένων δυνατοτήτων, καθώς και της εντυπωσιακά χαμηλής τιμής, έχει ως αποτέλεσμα η υπηρεσία Dynamic Z-DNS να αριθμεί δεκάδες συνδρομητές από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήματος χρήσης, στη διεύθυνση Dynamic Z-DNS.