Η παγκόσμια ζήτηση για κάμερες ασφάλειας και επιτήρησης βίντεο θα φτάσει τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2021. Η μελέτη της Nester Research για τις κάμερες ασφαλείας βιντεοεπιτήρησης, αναμένει ενιαίο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) 9,2% κατά τη διάρκεια της περιόδου των προβλέψεων.

Η αύξηση της ζήτησης για την επιτήρηση σε σπίτια, χώρους εργασίας και τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, για την καταπολέμηση εγκλημάτων και αντικοινωνικών συμπεριφορών, είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά στις κάμερες ασφαλείας.

Στην Ευρώπη συγκεκριμένα, η αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για κάμερες ασφάλειας και επιτήρησης σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο, που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Μεταξύ 2015 και 2021, οι διαδικτυακές (IP) κάμερες ασφαλείας θα σημειώσουν μια απότομη αύξηση της ζήτησης. Ακόμη και προκλήσεις, όπως η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί και να διαχειρίζεται κάμερες ασφαλείας, αλλά και η έλλειψη τυποποίησης σε διάφορους τύπους καμερών ασφαλείας, είναι απίθανο να αμβλύνει την αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αγορά της Βορείου Αμερικής αναμένεται να σημειώσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9% την περίοδο 2015-2021, ενώ οι αναδυόμενες αγορές θα οδηγήσουν την ανάπτυξη των πωλήσεων.