Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης, Ασφάλειας και Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας άνοιξε τις πύλες του στο κοινό στις 18 Μαΐου 2010 και εγκαινιάσθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2012. Οι διαδικασίες ίδρυσης του ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ύστερα από ενέργειες της ΙΓ΄ΕΠΚΑ. Το 1995 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. Το ΑΜΚ ανεγέρθη στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Καρδίτσας έκτασης 5.120τμ, έκταση η οποία παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο Καρδίτσας.

Η ανέγερση του ολοκληρώθηκε το 2001. Η μουσειολογική μελέτη συντάχθηκε από την ΙΓ΄ΕΠΚΑ το 2003. Η υλοποίησή της και η οργάνωση της έκθεσης έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων, τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και τη Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠΠΟ, καθώς και την ΙΓ΄ΕΠΚΑ και την την ΛΔ΄ΕΠΚΑ. Η ανέγερση του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ΚΠΣ και η υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης από το Γ΄ΚΠΣ.

Η Ειδική Ομάδα της Εταιρίας για Μεγάλα Έργα, μετά από εκτενή καταγραφή των αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων του χώρου, προχώρησε σε Μελέτη και Εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Ασφάλειας, Επιτήρησης, Πυρανίχνευσης και Κατασβέσεων στους χώρους όπου φυλάσσονται τα ευρήματα. Τα εγκατεστημένα Συστήματα Ασφάλειας, Πυρανίχνευσης και Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι των οίκων Honeywell, Notifier, Kentec και Samsung.

Συγκεκριμένα, το σύστημα Ασφάλειας του οίκου Honewell, περιλαμβάνει συνολικά πενήντα τέσσερίς (54) ζώνες, εκ των οποίων είκοσι επτά (27) ανιχνευτών κίνησης, δέκα (10) μαγνητικών επαφών, δεκαέξι (16) ανιχνευτών τύπου θραύσης υάλων και ανιχνευτές κραδασμών.

Το Σύστημα Πυρανίχνευσης είναι διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, της εταιρίας Notifier (Honeywell), αποτελούμενο από πίνακα ενός Loop (16) ζωνών, με σαράντα τρείς ανιχνευτές (καπνού και θερμοδιαφορικούς), τέσσερις (4) φαροσειρήνες και δέκα(10) μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Τα τρία (3) Συστήματα Κατάσβεσης είναι συμβατικού τύπου της εταιρίας Kentec και αποτελούνται από δεκατέσσερις (14) ανιχνευτές (καπνού – θερμοδιαφορικούς), τρεις (3) φαροσειρήνες, τρία (3) κουδούνια, τρεις (3) πινακίδες STOP, τρεις (3) κλειδοδιακόπτες ακύρωσης εντολής κατάσβεσης και τρεις (3) συστοιχίες φιαλών διοξειδίου του άνθρακα.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αποτελείται από ένα (1) ψηφιακό καταγραφικό της Samsung, και δεκαέξι (16) κάμερες – επίσης της Samsung – σταθερού τύπου, πέντε (5) εκ των οποίων είναι για την επίβλεψη του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου και οι υπόλοιπες έντεκα (11) για την επίβλεψη των εσωτερικών εκθεσιακών χώρων.

Μοναδικά Οφέλη: Επαναλειτουργία ενός πεπαλαιωμένου – προβληματικού Συστήματος Ασφάλειας, με τη χρήση νέων διευθυνσιοδοτούμενων υλικών, συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργία οκτώ (8) διαφορετικών υποσυστημάτων (partitions). Επαναλειτουργία Συστήματος Πυρανίχνευσης, συνδεδεμένο επίσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Επαναλειτουργία Συστημάτων Κατάσβεσης και εκ νέου μελέτη νέων χώρων.

Μηχανικός Έργου: Θεογιάννης Ιωάννης.