Η εταιρεία μας είναι ο βασικός συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη σε ότι αφορά την προμήθεια, την υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης.

Το Μουσείο Μπενάκη αποτελεί τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη, προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Το Μουσείο διαθέτει κτίρια σε διαφορετικές «γειτονιές» της Αθήνας, τα σημαντικότερα των οποίων είναι: το κεντρικό κτίριο του Μουσείου στο Κολωνάκι, το νέο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου στην οδό Πειραιώς, το νεοκλασικό κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή του Κεραμεικού, όπου στεγάζονται οι συλλογές Ισλαμικής τέχνης, το κτίριο Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα στο κέντρο της πόλης και η οικία της Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται το Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων.

Η εταιρεία μας είναι πλέον ο βασικός συνεργάτης του Μουσείου σε ότι αφορά την προμήθεια, την υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης του Μουσείου, αναλαμβάνοντας σημαντικές εργασίες όπως:

Στο κτίριο της οδού Πειραιώς προχωρήσαμε (εντός του 2017) στην επαναξιολόγηση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων κατάσβεσης, στην προμήθεια νέων πινάκων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης, στη συντήρηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης, ενώ παράλληλα εκκρεμούν προτάσεις για την υλοποίηση νέων συστημάτων κατάσβεσης και συστήματος ανίχνευσης αερίων.

Στο κτίριο Πινακοθήκης Χατζηκυριάκου – Γκίκα, η εταιρεία μας το 2015 προχώρησε σε δωρεά για την ολική αντικατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης. Ήδη εντός του 2017 υλοποιεί τις μελέτες πυροπροστασίας, θέτοντας σε λειτουργία τα συστήματα κατάσβεσης του ηλεκτροστασίου με εγκατάσταση πινάκων κατάσβεσης και φιάλης αερολύματος.

Στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης προχώρησε εντός του 2016 σε συντήρηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με νερό.

Χαρακτηριστικά

  • Μοναδικά Οφέλη: Συντήρηση συστημάτων Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης.