Εγκατάσταση Συστημάτων Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και Ανίχνευσης Αερίου στο νέο κτίριο της πρεσβείας του Καναδά. 

Το Έργο της μεταστέγασης της Πρεσβείας στη νέα της θέση, ανέλαβε ως κεντρικός εργολάβος η εταιρεία Άκτωρ Α.Ε. Ως τεχνικός σύμβουλος της Πρεσβείας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προδιαγραφών του Έργου, εργάστηκε το μελετητικό γραφείο ΤΕΑΜ Μ-Η.

Στο Έργο, η Εταιρεία μας εγκατέστησε – μετά από ειδική μελέτη – δύο συστήματα:

1. Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης
Πρόκειται για πρότυπη εφαρμογή λόγω εξειδικευμένης απαίτησης για τήρηση εκτεταμένου αρχείου εικόνων 90 ημερών. Αποτελείται από:

  • Κάμερες Dome εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, υψηλής ευκρίνειας day/night, με πιστοποίηση cUL.
  • Καταγραφικές συσκευές με ειδική επαύξηση της χωρητικότητας σε σκληρούς δίσκους, με σκοπό τη τήρηση εκτεταμένου αρχείου εικόνας 90 ημερών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του καναδικού κράτους (στην Ελλάδα ο νόμος επιτρέπει έως 15 μέρες).
  • Απομακρυσμένους σταθμούς επιτήρησης εικόνων σε πολλαπλούς σταθμούς εργασίας εντός της Πρεσβείας, με παράλληλη δυνατότητα επιτήρησης μέσω εφαρμογής διαδικτύου.

2. Σύστημα Ανίχνευσης Ψυκτικού Αερίου R410
Πρόκειται για πρότυπη εφαρμογή, όσον αφορά τόσο τη μέθοδο ανίχνευσης όσο και την έκταση του συστήματος και αποτελείται από:

  • 61 ανιχνευτές ψυκτικού αερίου R410, addressable, συνδεδεμένους σε 3 βρόχους επικοινωνίας, τεχνολογίας Lon.
  • 3 κεντρικούς πίνακες ανίχνευσης αερίων, που καλύπτουν όλη την έκταση του κτιρίου και δίνουν δυνατότητα συναγερμού ανά όροφο για την ενεργοποίηση συστημάτων εξαερισμού, οπτική και ηχητική ενημέρωση του προσωπικού, με παράλληλη διασύνδεση στο σύστημα BMS.

Χαρακτηριστικά

  • Χρονοδιάγραμμα: Υλοποίηση έργου την περίοδο 2014-2015.
  • Προμηθευτές: Norbain, Samsung, Ados.
  • Μοναδικά Οφέλη: Ασφάλεια κρίσιμων εγκαταστάσεων και προστασία περιβάλλοντος από διαρροές επιβλαβών αερίων.
  • Μηχανικός Έργου: Άρης Ζαχαρίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.