Project Description

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρία ΜΕΤΚΑ EGN, προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία μια γκάμα συστημάτων Ασφάλειας και Πυρασφάλειας στους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε 3 διαφορετικές εγκαταστάσεις στην Αγγλία.

Πρόκειται για τους Σταθμούς στο Rufford (7 MW), στο Lockleaze (15 MW) και στο Littlebrook (7MW). Οι εν λόγω σταθμοί αποτελούνται από γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πετρέλαιο και τους αντίστοιχους inverters, που τροφοδοτούν το τοπικό δίκτυο της περιοχής με επιπλέον ισχύ, ιδιαιτέρως απαραίτητη κατά τις περιόδους ζήτησης αιχμής από τους καταναλωτές.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου στο Rufford, για την προστασία της εγκατάστασης από φωτιά, τοποθετήθηκε κεντρικό διευθυνσιοδοτημένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του οίκου NOTIFIER UK, με πίνακα ενός βρόγχου και διευθυνσιοδοτημένα περιφερειακά υλικά (μπουτόν αναγγελίας, φαροσειρήνες) για την κάλυψη των γεννητριών και των δεξαμενών καυσίμων. Χρησιμοποιήθηκαν ωστόσο και εξειδικευμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου. Αναλυτικά:

  • Δεξαμενές καυσίμων: τοποθετήθηκαν ανιχνευτές θερμοκρασίας αντι-εκρηκτικού τύπου.
  • Γεννήτριες πετρελαίου: η πυρανίχνευση στους εν λόγω χώρους υλοποιήθηκε με δίκτυα εύτηκτων συνδέσμων, ειδικής υψηλής θερμοκρασίας ενεργοποίησης στους 232°C.
  • Χώρος διακοπτών/ελέγχου: εγκαταστάθηκε ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης με αέριο NOVEC, μια από τις πλέον σύγχρονες λύσεις στον τομέα της κατάσβεσης, για την προστασία κρίσιμου εξοπλισμού για τη λειτουργία του σταθμού, συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στο business continuity.

Το σύνολο του ως άνω εξοπλισμού συνδέθηκε πάνω στο κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης.

Στα άλλα 2 sites (Lockleaze και Littlebrook) εγκαταστάθηκαν αυτόνομα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Κατάσβεσης με αέριο NOVEC, σε τρεις και δύο χώρους αντίστοιχα.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την προστασία των sites από ανεπιθύμητη είσοδο, εγκαταστάθηκε Σύστημα Ασφαλείας (intrusion alarm) αποτελούμενο από ειδικό καλώδιο οπτικής ίνας τοποθετημένο πάνω στη μεταλλική περίφραξη. Το καλώδιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες και αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε απόπειρα υπερπήδησης ή ανοίγματος του φράχτη, σηματοδοτώντας κατάλληλο ελεγκτή.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ανιχνεύεται και αναφέρεται στον κεντρικό πίνακα ασφάλειας, ο οποίος είναι σε online διασύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων, το οποίο λαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για το ακριβές σημείο παραβίασης.

Σε κάθε site η περίμετρος της εγκατάστασης καλύπτεται επίσης από σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, το οποίο αποτελείται από 10 περίπου κάμερες υψηλής ανάλυσης που πραγματοποιούν συνεχή καταγραφή του χώρου σε ψηφιακό καταγραφέα. Ο καταγραφέας προστατεύεται από κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, τόσο από την πλευρά των καμερών, όσο και από την τροφοδοσία ρεύματος.

Εφόσον υπάρξει συναγερμός από το Σύστημα Ασφαλείας, διαβιβάζεται και στον καταγραφέα, ο οποίος αναμεταδίδει ζωντανή και καταγεγραμμένη εικόνα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, ώστε να είναι απόλυτα αξιόπιστη η διαπίστωση για το αν πρόκειται για αληθινό συμβάν παραβίασης και για τις αντίστοιχες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων συστημάτων έπρεπε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας που καθορίζονται σε ένα βιομηχανικό έργο, και να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, καιρικές και λειτουργικές.

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ήταν η ταχύτητα στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος, καθώς πρόκειται για έργο που κατασκευάστηκε με διαδικασίες fast track, λόγω της έντονης ανάγκης της περιοχής για την επιπλέον παροχή σε ηλεκτρικό ρεύμα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σταθερός στόχος της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία δεκαετιών και ευκολία στη χρήση για τον ιδιοκτήτη. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στους προστατευόμενους χώρους, ώστε ο τελικός πελάτης να μπορεί να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθημερινή ροή των εργασιών και καθηκόντων του.

Χαρακτηριστικά

  • Μηχανικός Έργου: Γιάννης Μελετιάδης
  • Χρονοδιάγραμμα: Ιούλιος – Αύγουστος 2017 (διάρκεια 24 ημέρες)