Η εταιρεία μας προμήθευσε και εγκατέστησε νέα συστήματα διαχείρισης κλιματισμού και αυτοματισμού του οίκου Honeywell, σε Χειρουργεία και ΜΕΘ στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Μποδοσάκειο, Γ.Ν. Παπανικολάου και Ογκολογικό Αγ. Ανάργυροι.

Ειδικά έργα με συστήματα και εξοπλισμό του ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. παρέδωσε εντός του 2019 σε λειτουργία νέες πτέρυγες στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Γ.Ν. Μποδοσάκειο Πτολεμαΐδας και Γ.Ν. Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Και στα τρία νοσοκομεία, στις νέες πτέρυγες που κατασκευάστηκαν, συμπεριλαμβάνονταν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και αίθουσες χειρουργείων. Επίσης, προέβη και στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι στην Αθήνα.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων, τόσο στις ΜΕΘ όσο και στις αίθουσες χειρουργείων, απαιτείται η διατήρηση αυστηρών συνθηκών λειτουργίας. Είναι απαραίτητο να επιτηρούνται και να ρυθμίζονται με λεπτομέρεια κρίσιμοι παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και η πίεση. Ειδικά για την πίεση εντός των χώρων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη χρήση, αρνητική (υποπίεση) ή θετική (υπερπίεση). Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας, που επίσης επιτηρείται αυστηρά, τόσο στις αίθουσες χειρουργείων όσο και στις ΜΕΘ, είναι η συνεχής εξασφάλιση από το σύστημα κλιματισμού 100% νωπού αέρα.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ εγκατέστησε με επιτυχία, στις παραπάνω νέες νοσοκομειακές πτέρυγες, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων (BEMS) με εξοπλισμό του οίκου Honeywell. Η πλατφόρμα λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε είναι το ARENA της σειράς CENTRALINE. Το λειτουργικό NIAGARA, που διαθέτει η πλατφόρμα ARENA, την καθιστά πολύ αξιόπιστη και αρκετά φιλική στο χρήστη και στον εγκαταστάτη, ενώ υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και προσαρμογής σε ειδικές απαιτήσεις.

Εκτός από τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ προμήθευσε και τοποθέτησε στα έργα αυτά και συστήματα πυρασφάλειας (πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης).

Στοιχεία έργων:

 • Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ – Νέα Πτέρυγα χειρουργείων & ΜΕΘ και ανακατασκευή των υφιστάμενων χειρουργικών αιθουσών, Τεχνική εταιρία Inso s.p.A.
  Τα σημεία ελέγχου του συστήματος BEMS είναι πάνω από 1500.
 • Γ.Ν. Μποδοσάκειο – Νέα κτίριο επέκτασης, Τεχνική εταιρία Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝ. – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ.
  Τα σημεία ελέγχου του συστήματος BEMS είναι πάνω από 700.
 • Γ.Ν. Παπανικολάου – Ανακαίνιση Α’ ΜΕΘ, Τεχνική εταιρία ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ.
  Τα σημεία ελέγχου του συστήματος BEMS είναι πάνω από 150.
 • Γεν. Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
  Τα σημεία ελέγχου του συστήματος BEMS είναι πάνω από 1500.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με το εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της, διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία και υλοποιεί έργα ειδικών απαιτήσεων, όπως είναι ένα μεγάλο πλήθος Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών, Κέντρων Αποκατάστασης, Διαγνωστικών Κέντρων και άλλων εγκαταστάσεων στον τομέα της υγείας.