Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ενεργειακής Διαχείρισης στο Νεφρολογικό Κέντρο Medialyse στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Η μονάδα αιμοκάθαρσης που εντάσσεται στο δίκτυο του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios στεγάζεται σε νεόδμητες, υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 1,500 τ.μ., εξυπηρετώντας έως 180 ασθενείς ημερησίως, και διαθέτοντας προηγμένο εξοπλισμό αιμοκάθαρσης αλλά και συστήματα κλιματισμού, εναλλαγής καθαρού αέρα, ατομικές τηλεοράσεις, δωρεάν ασύρματο ίντερνετ, χώρο στάθμευσης, κ.α.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Ζαριφόπουλος εγκατέστησε συστήματα Ασφάλειας τα οποία προστατεύουν τις υποδομές από εισβολή, ανιχνεύοντας την κακόβουλη είσοδο στον χώρο, τόσο με εξοπλισμό ασφάλειας (ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θραύσης, κ.α.), όσο και με κάμερες υψηλής ανάλυσης για την οπτική επιβεβαίωση συμβάντων. Τα συστήματα επιτηρούνται από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ του Ομίλου Ζαριφόπουλος, το πλέον σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Κέντρο της χώρας. Η επικοινωνία με τον ΕΡΜΗ διασφαλίζεται μέσω ειδικής συσκευής dual path, η οποία χρησιμοποιεί δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής των καλωδιακών δικτύων. Η είσοδος σε διαβαθμισμένους χώρους του κτιρίου για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, εξασφαλίζεται με αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και τη χρήση κωδικών ή/και κάρτας.

Τα συστήματα Πυρασφάλειας καλύπτουν πλήρως όλο το κτίριο, με έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και ιδιαίτερη προσοχή στους ευαίσθητους χώρους όπου υπάρχει ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, στους οποίους εγκαταστάθηκαν συστήματα κατάσβεσης με ξηρά σκόνη και διοξείδιο του άνθρακα. Με τα συστήματα αυτά διασφαλίστηκε ότι ενδεχόμενη πυρκαγιά σε κάποιον τέτοιο ευαίσθητο χώρο δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς, αλλά και τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει η μονάδα. Τα μέσα πυρασφάλειας συμπληρώνονται με φορητούς πυροσβεστήρες διασκορπισμένους σε όλη την έκταση του κτιρίου, για την περίπτωση που χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση για την αποσόβηση πυρκαγιάς. Συμπληρωματικά, η ασφαλής αποχώρηση ασθενών και προσωπικού κατά τη διάρκεια κάποιου συμβάντος έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετείται με την παρουσία φωτιστικών ασφαλείας σε όλες τις θύρες και κατά μήκος των οδεύσεων διαφυγής του κτιρίου.

Τέλος, τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ποιότητας αέρα ελέγχονται από ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο αυτοματοποιημένα επιτελεί όλες τις διαδικασίες χειρισμών των αντίστοιχων μονάδων κλιματισμού. Έτσι επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση τόσο στην άνεση των ασθενών και του προσωπικού, ώστε αυτό να επιτελεί την εργασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας στη συνολική κατανάλωση του κτιρίου.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κάθε σύστημα διαθέτει ένα δικό του πίνακα χειρισμών, ή και περισσότερους, που αποτελεί μία εύχρηστη διεπιφάνεια για το προσωπικό της μονάδας, τόσο στην καθημερινή χρήση των συστημάτων, όσο και κατά την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πολύ σημαντικό ρόλο έχει η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων στις συνήθεις καθημερινές λειτουργίες, όπου δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση, όπως π.χ. στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. Βεβαίως δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη-χειριστή να επέμβει και να εξατομικεύσει τις απαιτήσεις του όπου απαιτείται, ενώ όσον αφορά τα συστήματα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας, πολύ σημαντικό ρόλο επιτελεί ο ξεκάθαρος και απλός τρόπος χειρισμού τους σε περίπτωση συμβάντος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους ασθενείς.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων συστημάτων έπρεπε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας που καθορίζονται σε ένα χώρο συνάθροισης κοινού που ταυτόχρονα έχει ειδική χρήση στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα, η λειτουργία των συστημάτων Αυτοματοποιημένης Ενεργειακής Διαχείρισης και Πυρασφάλειας γίνεται με έναν τρόπο που από τη μία δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες περιβάλλοντος στον νοσηλευόμενο χωρίς οχλήσεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σταθερός στόχος της Ζαριφόπουλος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων συστημάτων, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία δεκαετιών και ευκολία στη χρήση για τον ιδιοκτήτη. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στους προστατευόμενους χώρους, ώστε ο τελικός πελάτης να μπορεί να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθημερινή ροή των εργασιών και καθηκόντων του.

  • Μηχανικός Έργου: Γιάννης Μελετιάδης