Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης, Ασφάλειας, Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), Κεντρικού Ελέγχου Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (BMS) και πυροσβεστικού υλικού, στο Νέο Κτίριο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Η Κοινοπραξία ανέγερσης του έργου, απαρτιζόμενη από τις εταιρείες ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, κατασκεύασε τη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Πρόκειται για κτίριο το οποίο περιλαμβάνει στους τρεις ορόφους του Βιβλιοστάσιο, Αναγνωστήριο, Μουσείο, καθώς και διάφορους χώρους για οργάνωση εκδηλώσεων όπως αμφιθέατρο και χώρο σεμιναρίων.

Η εταιρία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εγκατέστησε το Κεντρικό Σύστημα Πυρανίχνευσης, αποτελούμενο από ένα (1) πίνακα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης και άνω των 300 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης του οίκου Inim. Επίσης εγκατέστησε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ξηρά σκόνη σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του κτιρίου.

Η ασφάλεια του κτιρίου καλύπτεται από Σύστημα Ασφάλειας αποτελούμενο από ένα (1) πίνακα GALAXY του οίκου Honeywell και άνω των 100 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης για την αποτροπή διάρρηξης και εισβολής εντός του Κτιρίου.

Η εποπτεία των εσωτερικών χώρων του κτιρίου γίνεται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, αποτελούμενο από δεκαέξι (16) σταθερούς έγχρωμους εικονολήπτες, οι οποίοι καταγράφονται σε ένα (1) Ψηφιακό καταγραφέα (DVR), κατασκευής των οίκων Honeywell και VISTA.

Η κεντρική διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων συστημάτων, αλλά και η εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας, υλοποιείται με την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος BMS του οίκου Honeywell.

Το σύστημα αποτελείται από δέκα (10) Τοπικούς Πίνακες Ελέγχου που συνολικά υποστηρίζουν πάνω από 700 περιφερειακά σημεία ελέγχου εισόδων και εξόδων.

Τον αυτόματο έλεγχο και την κεντρική διαχείριση εκτελεί το λογισμικό ARENA του οίκου Honeywell, το οποίο διαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες λειτουργίας και επέκτασης, ενώ αποτελεί ότι πιο σύγχρονο στον τομέα των λογισμικών συστημάτων κτιριακών και όχι μόνο εγκαταστάσεων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε με τη χρήση του λογισμικού ARENA να επιτευχθεί εξοικονόμηση κατανάλωσης της ενέργειας του Κτιρίου.

Μέσω της θυγατρικής Εταιρείας ACON, υλοποιήθηκε η προμήθεια του πυροσβεστικού εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικές φωλιές, σταθμούς εργαλείων και φορητούς πυροσβεστήρες.

Χαρακτηριστικά

  • Χρονοδιάγραμμα: 2015-2018
  • Μοναδικά Οφέλη: Η επίτευξη του Κεντρικού Ελέγχου αλλά και εξοικονόμησης κατανάλωσης ενέργειας, που υλοποιείται μέσω της λογισμικής πλατφόρμας ARENA του οίκου Honeywell.
  • Επιβλέπων μηχανικός: Αργύρης Σιώπης