Project Description

Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης, Ανακοινώσεων και Τηλεφώνων, στο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ, στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου κατασκευάστηκε από κοινοπραξία, απαρτιζόμενη από τις εταιρίες ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. και STROYTRANSGAS A.E. Πρόκειται για ένα βιομηχανικό έργο σχεδιασμένο με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Σκοπός του Σταθμού είναι η επέκταση του εθνικού συστήματος μεταφοράς και η αύξηση της δυναμικότητας και της ευστάθειας του συστήματος. Δικαιούχος είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Η Ειδική Ομάδα της Εταιρίας για Μεγάλα Έργα επέλεξε τις κατάλληλες λύσεις που να ανταπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις του έργου. Η εταιρία Ζαριφόπουλος εγκατέστησε το σύστημα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης αποτελούμενο από δίκτυο επτά (7) hot-redundant πινάκων πυρανίχνευσης του οίκου Schrack – Seconet (Austria), και από εννιά τοπικές κατασβέσεις με πίνακες του οίκου KENTEC – UK. Το σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνο με τα γερμανικά στάνταρντ VDS, επιτηρεί και επιβλέπει πλήρως τις τοπικές κατασβέσεις καταγράφοντας όλες τις πληροφορίες.

Η ιδιότητα hot-redundancy που χαρακτηρίζει το σύστημα σημαίνει ότι κάθε πίνακας έχει δύο επεξεργαστές και διπλές λογικές μονάδες για τα σήματα από και προς τις περιφερειακές συσκευές. Το σύστημα παρέχει real-time εφεδρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, προσφέροντας πλήρη προστασία στην περίπτωση αστοχίας του υλικού, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το δίκτυο των πινάκων γίνεται με πολύτροπη οπτική ίνα, επιτρέποντας την επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Κατάλληλα περιφερειακά υλικά αντιεκρηκτικών προδιαγραφών χρησιμοποιήθηκαν όπου αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

Το σύστημα πυρανίχνευσης συνοδεύεται από πρόγραμμα γραφικών παραστάσεων σε Η/Υ με δύο TFT οθόνες, που παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης και χειρισμού του συστήματος στη μία οθόνη, ενώ ταυτόχρονα όλα τα συμβάντα απεικονίζονται πάνω σε κατόψεις των εγκαταστάσεων στη δεύτερη.

Επίσης επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του Σταθμού (DCS) μέσω πρωτοκόλλου MODBUS RS485, καθιστώντας δυνατή την πλήρη ενημέρωση, αλλά και το χειρισμό στο κεντρικό Control Room. Επικοινωνία υπάρχει επίσης και με τα συστήματα αναστολής λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης (ESD), κλιματισμού (HVAC) και ανακοινώσεων κοινού (PA/GA), για άμεση εκτέλεση των σεναρίων διαχείρισης συναγερμών.

Όλοι οι βοηθητικοί χώροι του Σταθμού προστατεύονται έναντι πυρκαγιάς με συστήματα κατάσβεσης με CO2 του oίκου ABS, τα οποία ελέγχονται τόσο αυτόματα, όσο και χειροκίνητα.

Το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποτελείται από 28 κάμερες της Samsung τοποθετημένες σε ειδικά κυτία αντιεκρηκτικού τύπου, που συνδέονται στο κεντρικό σύστημα καταγραφής και επιτήρησης του Οίκου VISTA μέσω οπτικής ίνας, προσφέροντας συνεχή παρακολούθηση όλων των χώρων του Σταθμού.

Το σύστημα ασφάλειας της Honeywell προσφέρει απόλυτη προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σταθμού ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο.

Το σύστημα ανακοινώσεων του Σταθμού είναι του Οίκου Bosch και αποτελείται από κεντρικό εξοπλισμό με εφεδρεία, μέσω της ύπαρξης δεύτερου ελεγκτή σε standby, ενώ τα ηχεία εξωτερικού χώρου είναι δυνατής ακουστικής ικανότητας και αντιεκρηκτικού τύπου όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, η εταιρία μας προμήθευσε και εγκατέστησε τηλέφωνα ειδικού τύπου heavy-duty και αντιεκρηκτικά.

desfa-thessaloniki

Προμηθευτές: Honeywell, Schrack-Seconet, Samsung, VISTA, Bosch, ABS.

Μοναδικά Οφέλη: Απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού έναντι φθορών και κινδύνου έκρηξης.

Μηχανικός Έργου: Γιάννης Μελετιάδης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.