Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης με FM200 και CO2, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Συστήματος Ασφάλειας – Ελέγχου Πρόσβασης στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί την Πύλη της χώρας μας προς την Ευρώπη και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα λιµάνια της Μεσογείου µε σύγχρονες λιμενικές υποδομές, σύγχρονο χώρο cruise terminal, ποιοτικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολική κάλυψη 6.974 τ.μ.

Το σύστημα πυρανίχνευσης είναι του οίκου NOTIFIER τελευταίας τεχνολογίας addressable και καλύπτει όλους τους χώρους των κτιρίων του νέου λιμένα. Συνοπτικά το παραπάνω σύστημα περιλαμβάνει εννέα (9) πίνακες addressable ID2000 σε δίκτυο μεταξύ τους, οι πίνακες ελέγχουν πάνω από 1.450 σημεία (πυρανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες).

Συστήματα ανίχνευσης κατάσβεσης FM200 και CO2
Όλοι οι μηχανολογικοί και οι κρίσιμοι χώροι των κτιρίων προστατεύονται από αυτόματα συστήματα ανίχνευσης κατάσβεσης και περιλαμβάνουν είκοσι δύο (22) τοπικούς πίνακες ανίχνευσης κατάσβεσης με τα κατάλληλα κατασβεστικά υλικά ανά χώρο, τα οποία αναφέρονται στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Σύστημα CCTV
Το σύστημα επιτήρησης είναι του οίκου NORBAIN Αγγλίας, αποτελείται από ενενήντα έξι (96) σταθερές κάμερες και είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία, οι εικόνες καταγράφονται , διαχειρίζονται και ελέγχονται μέσω ειδικού εξοπλισμού από το κέντρο ελέγχου.

Σύστημα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης
Το ενοποιημένο σύστημα ασφάλειας – ελέγχου πρόσβασης είναι του οίκου HONEYWELL και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρίσιμους χώρους (Πύργος ελέγχου, Κτίρια Τελωνείου, κ.λ.π.) μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ελέγχεται και διαχειρίζεται μέσω ειδικού λογισμικού.

Μηχανικός Έργου: Φωτακόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δυτ. Ελλάδας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ.