Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, η εταιρεία μας προμήθευσε, εγκατέστησε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία ειδικό Σύστημα Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων.

Ο εξειδικευμένος και πιστοποιημένος σαρωτής της εταιρείας GATEKEEPER των ΗΠΑ, τοποθετήθηκε σε χώρο πρωτοβάθμιου ελέγχου, από όπου διέρχονται το σύνολο των οχημάτων που πρόκειται να προσεγγίσουν ή να εισέλθουν, στα ελλιμενισμένα υπόλογα στον κανονισμό 725/2004 (κώδικας ISPS) πλοία.

Το σύστημα σάρωσης του κάτω μέρους οχημάτων συγκροτείται από:

  • Ανεπτυγμένες μονάδες σάρωσης του σασί (κάτω μέρους) των οχημάτων, ειδική σηματοδότηση κυκλοφορίας, καθώς και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων.
  • Εξοπλισμό διαχείρισης του συστήματος εγκατεστημένο σε φυλάκιο.

Η αρχή λειτουργίας του Συστήματος Επιθεώρησης Κάτω Μέρους Οχημάτων (Intelligent Vehicle Undercarriage Scanner) βασίζεται σε τεχνολογία σάρωσης περιοχής (area scanning), με ταυτόχρονη σάρωση υπό αντίθετες γωνίες λήψης 60°, τουλάχιστον 200 πλαισίων (fps) το δευτερόλεπτο για κάθε κατεύθυνση σάρωσης. Σαν αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η δημιουργία αρχικά δύο εικόνων που λαμβάνονται με αλληλοδιάδοχες λήψεις, προοδευτικά.

Το σύστημα, σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να αναγνωρίσει μια εικόνα αναφοράς του ιδίου ή παρόμοιου οχήματος, με αυτόματη σύγκριση στη βάση δεδομένων του, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κάτω μέρους του οχήματος και όχι μέσω πινακίδας κυκλοφορίας, ετικέτας RFID, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου του οχήματος.

Παρόλα αυτά και συμπληρωματικά στη λειτουργία του συστήματος σάρωσης, ο περιφερειακός εξοπλισμός καμερών αναγνώρισης πινακίδων (LPR) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου. Γι’ αυτό το λόγο εγκαταστάθηκαν 4 τέτοιες κάμερες, δύο ανά ρεύμα κυκλοφορίας στο χώρο όπου εισέρχονται τα προς εξέταση οχήματα.

Από το τεκμηριωμένο ιστορικό λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης Πατρών, προκύπτει ότι το 70% των ατόμων χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα έχει εντοπισθεί στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων, κυρίως στο κάτω μέρος τους. Επίσης, μεγάλος αριθμός μετατροπών σε ρεζερβουάρ, παλετοθήκες και χώρους ρεζέρβας, έγινε αντιληπτός μετά από ενδελεχή έλεγχο σε φορτηγά και ΙΧ και οδήγησε σε εντοπισμούς κρυμμένων ατόμων και απαγορευμένων ουσιών.

  • Επιβλέποντες Μηχανικοί: Τριβήλος Επαμεινώνδας, Χρήστος Φωτακόπουλος