Κατάσβεση σε χώρου Server Room και σε Γεννήτρια Πετρελαίου στον Κόμβο Θέρμης της NOVA

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Επιχειρήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2020

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

Nova M.A.E.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

Nova M.A.E.

Πυροπροστασία

Κατάσβεση με FM200 και CO2

Γενικές πληροφορίες

Το έργο περιλαμβάνει την προστασία εκτεταμένου χώρου server room (κυρίως χώρος και ψευδοπάτωμα) με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με αέριο FM200.

Επιπρόσθετα, εγκαταστάθηκε σύστημα κατάσβεσης με CO2 σε εξωτερική γεννήτρια πετρελαίου (Η/Ζ) εντός κοντέινερ. Ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος και η ανάγκη προστασίας των φιαλών CO2 από τις εξωτερικές συνθήκες, οδήγησαν σε απομακρυσμένη τοποθέτηση εντός του κεντρικού κτιρίου και κατάλληλη κατασκευή δικτύου σωληνώσεων. Και τα δύο συστήματα ενεργοποιούνται από αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, με πρόβλεψη επιπλέον χειροκίνητης ενεργοποίησης.

Μηχανικός Έργου

Γιάννης Μελετιάδης