Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος που περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μελέτησε, ανέπτυξε και εγκατέστησε ολοκληρωμένα συστήματα Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης και Ανίχνευσης Αερίων.

Η Ειδική Ομάδα μεγάλων έργων της Ζαριφόπουλος, επέλεξε τις κατάλληλες λύσεις που να ανταπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις του έργου. Η Ζαριφόπουλος εγκατέστησε το σύστημα Πυρανίχνευσης αποτελούμενο από 5 πίνακες πυρανίχνευσης (κατασκευαστικού οίκου ADVANCED-UK) δικτυωμένους μέσω οπτικής ίνας, με συνολικά 36 βρόχους που υποστηρίζουν 3000 ανιχνευτές και 3000 μονάδες ελέγχου και παρακολούθησης στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στα βοηθητικά κτίρια του ιδρύματος Car Park, Maintenance και Canal building. Ειδικότερα η Εθνική Λυρική Σκηνή προστατεύεται με σύστημα δειγματοληψίας αέρα υψηλής ευαισθησίας.

Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν 60 συστήματα τοπικής Κατάσβεσης, με πίνακα του οίκου KENTEC, περιφερειακά υλικά πυρανίχνευσης των οίκων SYSTEM SENSOR και KAC και συστήματα κατάσβεσης του οίκου HYGOOD της TYCO, με κατασβεστικό υλικό NOVEC 1230, προστατεύοντας από συμβάντα φωτιάς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μέσης και χαμηλής τάσης, Control Rooms και γενικότερα κρίσιμο εξοπλισμό για την λειτουργία του Ιδρύματος. Απαιτήθηκαν και υλοποιήθηκαν ειδικές μελέτες υδραυλικών υπολογισμών NOVEC σύμφωνα με τις οποίες πιστοποιείται η ορθή λειτουργία των συστημάτων βάσει των προδιαγραφών του έργου αλλά και των σχετικών διεθνών προτύπων.

Τέλος, το πάρκινγκ του Ιδρύματος προστατεύεται από υψηλές συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα CO, μέσω του διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος ανίχνευσης CO (οίκου ADOS-DE).

Χαρακτηριστικά

  • Χρονοδιάγραμμα: Υλοποίηση του έργου την περίοδο 2015-2016
  • Μοναδικά Οφέλη: Απόλυτη προστασία και ασφάλεια του ανθρώπων και του εξοπλισμού έναντι πυρκαγιάς
  • Μηχανικοί Έργου: Τζουτζάκης Χρήστος & Χρυσοβιτσάνος Κων/νος, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί