Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη2023-01-17T12:34:43+02:00

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από την πρώτη χρονιά της ίδρυσης της το 1972, ακόμα και χωρίς οργανωμένες δομές κοινωνικής υπευθυνότητας, ενσωμάτωσε στην «Εταιρική Κουλτούρα» της συνήθειες και πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρωτοπόρες για την εποχή τους.

Σήμερα, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της πορείας της στην Ελληνική Αγορά, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2019, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του Κλάδου Ασφάλειας και Ελέγχου στην Ελλάδα και όχι μόνο, αφήνοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό της αποτύπωμα στην Αγορά Εργασίας, την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, με περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα, στοχεύοντας διαρκώς σε «δρόμους» βιώσιμης ανάπτυξης.

Με σεβασμό στους Ανθρώπους της, στους Πελάτες της, στους Συνεργάτες της, στους Προμηθευτές της, στο Ελληνικό Κράτος, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με σταθερή αναφορά στις Αξίες και το Όραμα που «ακολουθεί» από την ίδρυση της, την ταυτότητά της, ενστερνίζεται τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η εταιρεία δίνει έμφαση σε ότι αφορά τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις, πρωτοβουλίες και συνέργειες  κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία CEOs Call to Action διά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Τάκη Ζαριφόπουλου.

Εφαρμόζοντας Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 27001:2013 και ISO 37001: 201 6η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, βελτιώνοντας, ενδυναμώνοντας και διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο της κοινωνικής της παρουσίας, υπευθυνότητας και αλληλεγγύης σε κάθε επίπεδο, συνεισφέροντας στην προσπάθεια των ευαισθητοποιημένων σε θέματα ΕΚΕ επιχειρήσεων για το βιώσιμο μέλλον που οφείλεται στις επόμενες γενιές.

Μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Α. Στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. την τελευταία δεκαετία, έχει συμβάλει με εργοδοτικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας στο κράτος, με πάνω από 37 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2020.

 • € 4.900.000 τον χρόνο σε Φορολογικές και Εργοδοτικές Εισφορές
 • € 6.500.000 τον χρόνο σε τζίρο Συνεργαζόμενων Ελληνικών Εταιριών Υπεργολάβων
 • 185 σταθερές θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων
 • 580 έμμεσες θέσεις εργασίας μέσω Συνεργασιών
 • 17 νέες προσλήψεις
 • 12 θέσεις εργασίας βάσει σύμβασης ορισμένου χρόνου σε άνεργους νέους και φοιτητές
 • Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις
 • 1.100 ώρες επιμόρφωσης σε τεχνικά θέματα 220 επαγγελματιών του κλάδου

Β. Στην Επιχείρηση και τους Εργαζομένους

 • Πολιτική Ποιότητας
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • € 5.250.000 σε μηνιαίους μισθούς τον χρόνο, χωρίς καμία καθυστέρηση
 • € 150.000 σε εκπαίδευση όλου του προσωπικού, με διάφορων ειδών σεμινάρια, διάρκειας 3200 διδακτικών ωρών
 • Επίσκεψη μία φορά το μήνα ιατρού παθολόγου στην εταιρεία και τεχνικού ασφαλείας
 • Ασκήσεις Πυρασφάλειας και εκκένωσης κτιρίου ανά 6μηνο
 • Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών – Διαθεσιμότητα απινιδωτή
 • Σεμινάρια Υγιεινής Διατροφής
 • Δημιουργία Τράπεζα Αίματος (αρ. μητρώου συλλόγου αιμοδοτών ΔΙΑΣ 14930)
 • Ειδικό Ταμείο υπαλλήλων με σκοπό την άμεση ανταπόκριση του σε έκτακτες οικονομικές δυσκολίες συναδέλφων
 • Πλήρης συμμόρφωση με τις αρχές της σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως Πιστοποιήσεις, Αριστείες, Εταιρική Διακυβέρνηση, κ.α.

Γ. Στο Περιβάλλον

 • Εταιρική περιβαλλοντική ηθική και συνείδηση
 • Ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μας με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής κλάσης
 • Εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος BEMS για την ενεργειακή διαχείριση και εποπτεία των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων μας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία, τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών άνεσης για τους εργαζόμενους
 • Ανακύκλωση 4388 συσκευών ασφάλειας διαφόρων ειδών (κάμερες, καταγραφικά, πίνακες, κ.α.), συνολικού βάρους 3100 κιλών
 • Ανακύκλωση 450 κιλών και άλλων αναλώσιμων ειδών γραφείου (μελάνια, μπαταρίες, τροφοδοτικά, κ.α.)
 • Ειδική ενημέρωση σε όλο το προσωπικό και καθιέρωση απαγόρευσης καπνίσματος στους χώρους δουλειάς
 • Ειδικά σημεία απόθεσης ανακυκλούμενων αναλώσιμων υλικών σε κάθε εργασιακό χώρο
 • Περιορισμένη κατανάλωση χαρτιού εκτύπωσης. Ενεργοποίηση σειράς δράσεων για την συνολική μείωση και επιλογή χαρτιών και προμηθευτών εκτύπωσης υψηλού οικολογικού σθένους
Πάνω από όλα όμως, συμβάλουμε στην Ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, των περιουσιών και των επιτευγμάτων τους, μέσω της αποσόβησης χιλιάδων περιπτώσεων παράνομων ενεργειών κάθε χρόνο και της έγκαιρης αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης, στις 55.000 εγκαταστάσεις Ασφάλειας και Ελέγχου που υποστηρίζουμε.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Go to Top