Η παγκόσμια αγορά θερμικής απεικόνισης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8% ετησίως και να φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024, σύμφωνα με νέα έκθεση της Global Market Insights.

Οι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης της είναι η αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές ασφαλείας, επιτήρησης και πυρόσβεσης, για καλύτερη ακρίβεια και λεπτομερέστερη εικόνα.

Οι εφαρμογές για εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης έκτακτων περιστατικών και της ασφάλειας κτιρίων, είναι έτοιμες να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης για προμηθευτές προϊόντων θερμικής απεικόνισης.

Η ζήτηση για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης και βιολογικών επιστημών, αναμένεται να οδηγήσει σε ταχείς ρυθμούς την αγορά προΪόντων θερμικής απεικόνισης, λόγω της παροχής προηγμένων διαγνωστικών και οπτικοποιήσεων που προσφέρονται από τέτοιες λύσεις.

Η χρήση της θερμικής απεικόνισης για άλλες εφαρμογές, εκτός από την ασφάλεια και την βίντεοεπιτήρηση, όπως η ανίχνευση, η παρακολούθηση και η επιθεώρηση, θα προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες αύξησης των εσόδων, ειδικά στην Κίνα, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική.

Οι φορητές κάμερες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του μεριδίου των εσόδων της αγοράς για το 2017. Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο, τη μείωση του μεγέθους και της μέσης τιμής πώλησης, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν τη ζήτηση για φορητές συσκευές απεικόνισης. Η ικανότητα τέτοιων συσκευών να εντοπίζουν και να καταγράφουν εγκληματικές δραστηριότητες σε δυσμενείς συνθήκες, αναμένεται να ευνοήσει τη ζήτηση.

Η ενσωμάτωση των πυρήνων θερμικής κάμερας σε εφαρμογές βιντεοεπιτήρησης, δημιουργεί μια λύση αμφίδρομης κάμερας, που επιτρέπει στους χρήστες να συλλαμβάνουν τόσο ορατή εικόνα όσο και θερμικές θερμικές λήψεις, για ακριβέστερη παρακολούθηση και μείωση των ψευδών συναγερμών.

Ο συνδυασμός της θερμογραφίας με άλλες τεχνολογίες συμπληρωματικής ανίχνευσης, όπως το ραντάρ, το λέιζερ, το σόναρ και η χημική ανίχνευση, αυξάνουν τη λειτουργικότητα των συστημάτων και βελτιώνουν το χρόνο απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η πτώση των τιμών των θερμικών καμερών και η παρουσία περιφερειακών προμηθευτών που προσφέρουν λύσεις χαμηλού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν ευνοϊκά την ανάπτυξη της αγοράς στην Ινδία και την Κίνα.

Κύριοι πωλητές στο χώρο της θερμικής απεικόνισης είναι οι FLIR Systems, Leonardo DRS, Raytheon και Fluke Corp. Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη ανταγωνιστικότητα των τιμών και καινοτόμες λύσεις. Προκειμένου να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός, οι πωλητές επικεντρώνονται στην κάθετη ολοκλήρωση, για να μειώσουν το κόστος των εισροών και να αναπτύξουν τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα.