Στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2022, σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων σπουδαστών της σχολής Μηχανολογίας των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Στους σπουδαστές και τους καθηγητές τους έγινε συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου και του έργου του Ομίλου, ενημερώθηκαν για προηγμένα συστήματα ασφάλειας, είχαν τη δυνατότητα να δουν σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, συστήματα συναγερμού, ενοποιημένα συστήματα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης BEMS, ενώ παράλληλα απαντήθηκαν ερωτήματά τους σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική συζήτηση.

Την παρουσίαση έκανε ο Γιώργος Ζαριφόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και ομάδα μηχανικών της εταιρείας, έτσι ώστε να αποτελέσει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τους σπουδαστές, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη σύνδεση εκπαιδευτικής κοινότητας και επιχειρήσεων.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, πρωτοπόρος στον τομέα Συστημάτων Ασφάλειας και Ελέγχου από το 1972, είναι μέλος του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR HELLAS και έχει εντάξει εκπαιδευτικές επισκέψεις κάθε βαθμίδας στο πλαίσιο δράσεων της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 4 ΚΑΙ 17 – Ποιοτική Εκπαίδευση και Συνεργασία για τους Στόχους.