Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης, Ανίχνευσης Αερίων, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) και Ελέγχου Η/Μ Εγκαταστάσεων (BMS), στoν υπόγειο σταθμό αυτοκίνητων, στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων.

Ο Σταθμός Αυτοκίνητων Ιωαννίνων βρίσκεται στη καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων, στην κεντρική πλατεία Πύρρου, με στεγασμένους και φυλασσόμενους χώρους. Διαθέτει 530 θέσεις στάθμευσης και εκτείνεται σε τρία επίπεδα, ακριβώς κάτω από την πλατεία.

Στο σταθμό έχουν εγκατασταθεί συστήματα Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης, Ανίχνευσης Αερίων, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), και Ελέγχου Η/Μ Εγκαταστάσεων (BMS), τα οποία προμήθευσε, εγκατέστησε η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε.

Τo εγκατεστημένο σύστημα Πυρανίχνευσης του οίκου Kentec Electronics καλύπτει όλους τους χώρους του σταθμού με κατάλληλο αριθμό addressable ανιχνευτών, κομβίων και σειρήνων.

Οι μηχανολογικοί χώροι προστατεύονται από συστοιχίες φιαλών κατάσβεσης CO2, με αυτόματους τοπικούς πίνακες κατάσβεσης, του Αγγλικού οίκου Kentec Electronics.

Σημαντικό ρόλο παίζει το Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων του Γερμανικού οίκου ADOS, το οποίο αποτελείται από 42 αισθητήρες ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα, τοποθετημένους και στα τρία επίπεδα του σταθμού, μοιρασμένους σε έξι διαφορετικές ομάδες, με αυτόνομες λειτουργίες ανά ομάδα.

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου υποστηρίζονται από εκτεταμένο σύστημα Ελέγχου Η/Μ Εγκαταστάσεων (BMS) του οίκου Honeywell.

Το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποτελείται από αντιβαλλιστικές κάμερες των οίκων Vista και Merit Lilin, τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία του κτιρίου και από κατάλληλο αριθμό ψηφιακών καταγραφέων (DVR), του Οίκου Honeywell.