Μελέτη (σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA και ΕΝ1504), προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Ασφάλειας, Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης Αερίων και Κατάσβεσης, στο εργοστάσιο Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας.

Στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας μας στις βιομηχανικές μονάδες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στην Ελλάδα, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Τεχνικών Υφασμάτων και Λύσεων Συσκευασίας στον κόσμο, με παρουσία σε 10 χώρες, δίκτυο πωλήσεων σε 80 χώρες και 1.800 πελάτες διεθνώς, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων για την πυρασφάλεια του εργοστασίου Συσκευασίας Ιωαννίνων.

Πυρανίχνευση – Κατάσβεση – Ανίχνευση Αερίων: Στο κυρίως συγκρότημα του εργοστασίου έχει εγκατασταθεί διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης με υλικά των οίκων Inim, Notifier και Klaxon. Στο νέο σύστημα έχει διασυνδεθεί και ο παλαιότερος εξοπλισμός του συγκροτήματος.

Έχουν εγκατασταθεί τοπικά συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με FM-200, NOVEC και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του εργοστασίου. Τα συστήματα χρησιμοποιούν πίνακες κατάσβεσης του Αγγλικού οίκου Kentec και φιάλες κατάσβεσης των οίκων Macron και Worthington.

Επιπλέον, στο χώρο φόρτισης συσσωρευτών, έχει εγκατασταθεί και σύστημα ανίχνευσης υδρογόνου, του Ιταλικού Οίκου Tecnocontrol.

Κεντρικός έλεγχος: Το σύνολο των συστημάτων έχει διασυνδεθεί δικτυακά σε κεντρική πλατφόρμα – λογισμικό εποπτείας ARENA NX του οίκου Honeywell, με σκοπό την ταυτόχρονη απεικόνιση σε γραφικό περιβάλλον όλων των συστημάτων Πυρασφάλειας. Το σύστημα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, ελεύθερα προγραμματιζόμενο και πλήρως επεκτάσιμο. Tα παραπάνω προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων.

Σύστημα Ασφαλείας: Σύστημα συναγερμού του οίκου Inim Electronics, μέσω του οποίου φυλάσσονται και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ευαίσθητων χώρων του εργοστασίου.

  • Μηχανικός Έργου: Βαγγέλης Βλάχος