Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου (BEMS) Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και αυτόματων Κατασβέσεων στις υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις της Μαρίνας Πρέβεζας, στο νέο λιμάνι της πόλης.

Η Μαρίνα Πρέβεζας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα ανάδειξης και ανάπλασης της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος. Η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου και πολυσύνθετου έργου για τον ελλιμενισμό 300 σκαφών, αλλά και συμπληρωματικών υπηρεσιών διασκέδασης, αναψυχής και εμπορικών δραστηριοτήτων, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και πιστή εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται πλήρως στο αρχικό όραμα των επενδυτών αλλά και των κατοίκων της πόλης για το λιμάνι τους.

Η εταιρεία μας ανέλαβε τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος BEMS και των αυτόματων Κατασβέσεων των υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Πρέβεζας, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρία ΑΜ-ΝΕΤ.

BEMS: Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (BEMS) του οίκου Honeywell, το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μαρίνας. Το σύστημα περιλαμβάνει την κεντρική πλατφόρμα-λογισμικό εποπτείας ARENA NX, ΑΚΕ (Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου) με ελεγκτές Hawk 8000 και κάρτες ψηφιακών εξόδων-εισόδων.

Το σύστημα ελέγχει 500 φυσικά σημεία και 832 σημεία μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας, ενώ πραγματοποιεί την ενεργειακή επιτήρηση μέσω μετρητών ενέργειας, τον έλεγχο-διαχείριση του φωτισμού και την άρδευση των εγκαταστάσεων της μαρίνας.

Συστήματα Κατασβέσεων: Μελέτη Υδραυλικών υπολογισμών βάση πρότυπου NFPA και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) στους όλους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών της μαρίνας. Το σύστημα αποτελείται από πυρανίχνευση του Ιταλικού οίκου Inim και φιάλες κατάσβεσης του Ιταλικού Οίκου ABS.

  • Μηχανικοί Έργου: Βαγγέλης Βλάχος, Alessandro Sciaini, Μανώλης Νικολαδός και Ευθύμιος Νταλαμάγκος.