Συστήματα πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων και κατάσβεσης με CO2 και Wet Chemical στο ξενοδοχείο LYTTOS MARE

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Ξενοδοχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2021

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

Π. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

Π. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Πυροπροστασία

Πυρανίχνευση, Ανίχνευση LPG,  Κατάσβεση με CO2, Wet Chemical

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρία μας ανέλαβε την προμήθεια, προγραμματισμό και τη λειτουργία των συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης σε Η/Μ χώρους, χώρους κουζίνας, καθώς και των συστημάτων ανίχνευσης διαρροής LPG του νέου Exclusive Beach Resort 450 δωματίων LYTTOS MARE στην Χερσόνησο.

To σύστημα πυρανίχνευσης, με υλικά του οίκου ΙΝΙΜ Ιταλίας, με addressable πίνακες πυρανίχνευσης, δικτυωμένους μεταξύ τους σε δίκτυο Hornet, περιλαμβάνει περισσότερα από 1500 περιφερειακά υλικά.

Μηχανικοί Έργου

Μ. Ζαχαριουδακης / Δ. Στάθης