Συστήματα Πυρανίχνευσης και BMS για τα κτήρια τμημάτων ΜΠΔ & HMMY Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2021

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

Πυροπροστασία

Σύστημα πυρανίχνευσης Notifier UK

BMS

Σύστημα BMS Honeywell Centraline / Trend

Γενικές Πληροφορίες

Εγκατάσταση – προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των παραπάνω κτηρίων. Ο εξοπλισμός αποτελείται από ελεγκτές τύπου EagleHawk ΝΧ και κεντρικό λογισμικό ARENA NX. Επιτελεί ενδεικτικά την επιτήρηση και τον έλεγχο των Κεντρικών Κλιματιστικών μονάδων, των VAM, του αντλιοστασίου, των αντλιών θερμότητας (Chiller), του φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού όπως η πυρανίχνευση, η κατάσβεση τα ασανσέρ κλπ. Επίσης, έγινε ενσωμάτωση και απεικόνιση στον κεντρικό σταθμό, του ήδη υπάρχοντος συστήματος BMS της TREND των χώρων των αμφιθεάτρων, μέσω κατάλληλων drivers.

Μηχανικοί Έργων

Εμμ. Ν. Ζαχαριουδάκης – Διπλ/χος Μηχ/γος Μηχανικός Msc