Σύστημα Πυρανίχνευσης – Ασφάλειας και Αυτοματισμού (BMS)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Nοέμβριος 2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

Τεχνική εταιρία ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πυροπροστασία

Addressable Σύστηματα πυρανίχνευσης του κατασκευαστικού οίκου ADVANCED

Συστήματα Ασφαλείας

Σύστηματα συναγερμού του κατασκευαστικού οίκου ΙΝΙΜ

BMS

Κεντρικού ελεγκτές τύπου Hawk, οίκου Honeywell

Σημαντικές Παρατηρήσεις – Γενικές πληροφορίες

Στο σχολικό συγκρότημα τεσσάρων κτιρίων, δημοτικό και Νηπιαγωγείο, συνολικού εμβαδού 4.200 τ.μ. δομημένου χώρου, περιλαμβάνονται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής και ξένων γλωσσών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος φαγητού για τη λειτουργεία του ολοήμερου, βιβλιοθήκη, ανοιχτό γήπεδο, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και για ΑμεΑ σύμφωνα με τη μελέτη προσβασιμότητας. Όσον αφορά την εγκατάσταση θέρμανσης – κλιματισμού αυτή σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την χρησιμοποίηση υγρών καυσίμων.
Η εταιρία μας εγκατέστησε 2 Addressable συστήματα πυρανίχνευσης σε όλα τα κτίρια της μονάδας καθώς και σύστημα ασφαλείας με σύνδεση στο κέντρο λήψης σημάτων . Για τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης των χώρων του συγκροτήματος, εγκαταστάθηκε σύστημα αποτελούμενο από 3 ΑΚΕ με τους αντίστοιχους ελεγκτές, δυναμικότητας ελέγχου περίπου 500 σημείων.

Μηχανικός Έργου

Ζαχαριουδάκης Μανώλης Διπλ/χος Μηχανολόγος Μηχανικός