Μελέτη και Εγκατάσταση συστημάτων Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης Αερίων, Κατάσβεσης και ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (BEMS) στο ξενοδοχείο Port Royal, στα Κολύμπια της Ρόδου.

Το ξενοδοχείο Port Royal είναι χτισμένο στα Κολύμπια, σε μια προνομιακή τοποθεσία της ανατολικής Ρόδου, μπροστά στο κύμα, περίπου 30 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και 28 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου. Η ακτή των Κολυμπίων σχηματίζεται από δύο κολπίσκους με καταγάλανα νερά και παραλίες με άμμο και χαλίκι, που βραβεύονται κάθε χρόνο με γαλάζιες σημαίες.

Η εταιρεία μας ανέλαβε τη μελέτη και την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων.

  • Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα Πυρανίχνευσης του οίκου Notifier UK, αποτελούμενο από έναν πίνακα και άνω των 600 περιφερειακών συσκευών.
  • Συστήματα αυτόματης Κατάσβεσης με FM-200 στους χώρους του υποσταθμού και wet chemical στους χώρους των μαγειρείων, με τοπικούς πίνακες κατάσβεσης της Kentec Electronics, οι οποίοι συνδέονται με το κεντρικό σύστημα Πυρανίχνευσης.
  • Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών (BMS) για τον έλεγχο και διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, του οίκου Honeywell.
  • Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων με τοπικούς πίνακες και ανιχνευτές του Γερμανικού οίκου ADOS. Οι πίνακες συνδέονται με ειδικά Module (μόνιτορ Module) για την αποστολή συμβάντων στο κεντρικό σύστημα Πυρανίχνευσης.

Υπεύθυνος Έργου: Κοντός Κωνσταντίνος.