Project Description

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των συστημάτων Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερίων και Κατάσβεσης, για όλους τους χώρους του ανακατασκευασμένου εργοστασίου της Sunlight, στο Νέο Όλβιο Ξάνθης.

Η SUNLIGHT διανύει την τέταρτη δεκαετία δυναμικής ανάπτυξής της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Έχει παγκόσμια παρουσία στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας και ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές και εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας. Διαθέτει το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη σε παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών και ισχυρή παρουσία μέσω θυγατρικών σε Ιταλία, Ρουμανία και ΗΠΑ, ενώ εξάγει το 90+% της παραγωγής της σε περισσότερες από 100 χώρες.

Μετά τις εκτεταμένες ζημιές των κτιρίων της εργοστασιακής μονάδας στην Ξάνθη, η Sunlight επιθυμούσε την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων κατάσβεσης – πυρανίχνευσης, με βασικό χαρακτηριστικό την κάλυψη όλων των χώρων υψηλού κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς.

Μετά την πλήρη ανακατασκευή της βασικής μονάδας παραγωγής με βελτιωμένες υποδομές και νέα μηχανήματα, οι εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων πραγματοποιήθηκαν σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, επιλέχθηκε για την υλοποίηση της μελέτης Πυρασφάλειας που εκπονήθηκε από την ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ, για την προστασία των Υποσταθμών του Εργοστασίου, αναλαμβάνοντας την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού, την εγκατάσταση των καλωδιώσεων – υλικών, αλλά και τη θέση σε κανονική λειτουργία των συστημάτων.

Κατάσβεση: Για την προστασία των χώρων του υποσταθμού (Μετασχηματιστές, Χώροι Πεδίων Μέσης Τάσης, Χώροι Πεδίων Χαμηλής Τάσης, αλλά και άλλων χώρων ασθενών ρευμάτων) εγκαταστάθηκαν συνολικά είκοσι (20) συστήματα Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Κατάσβεσης, με τη χρήση του κατασβεστικού αερίου Aerosol UnimarSafe. Τα συγκεκριμένα συστήματα σχεδιάστηκαν και εγκαταστάθηκαν έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων και κανονισμών.

Για την προστασία των χώρων πινάκων Φορτιστών (7 χώροι εντός του Εργοστασίου) αλλά και των χώρων Server Room Κεντρικού Κτιρίου, εγκαταστάθηκαν συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με τη χρήση του κατασβεστικού αερίου NOVEC1230, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO 14520.

Τα συστήματα κατάσβεσης ελέγχονται πλήρως κατά την ενεργοποίησή τους, και ανατροφοδοτούν με πληροφορία, στο κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα της κατάστασης στο Κέντρο Ελέγχου.

Πυρανίχνευση: Το Κεντρικό Σύστημα Πυρανίχνευσης, αποτελείται συνολικά από πέντε (5) πίνακες διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης και άνω των 1000 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης του οίκου Inim, σε όλους τους χώρους των κτιρίων, (γραφεία, αποθήκες, Μηχανουργείο, Αποδυτήρια, Παραγωγή και επικίνδυνοι χώροι).

Επίσης, γίνεται ανίχνευση σε χώρους ιδιαίτερων συνθηκών, με ανιχνευτές σταθερής θερμοκρασίας Class C, ειδικού θερμοκαλωδίου σταθερής θερμοκρασίας με συγκεκριμένη προστασία έναντι όξινου περιβάλλοντος, αλλά και με ανιχνευτές τύπου δεσμών (Beams) στους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και του κέντρου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενοποίηση των πινάκων πυρανίχνευσης και λειτουργία τους σε κλειστό δίκτυο (μέσω καλωδίων οπτικών ινών και ειδικών μετατροπέων καλωδίου ίνας σε RS-485), με σκοπό την αποτύπωση όλων συμβάντων στο σύνολο τους, σε πρόγραμμα γραφικών του κατασκευαστή σε Η/Υ εντός του Φυλακίου, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση – κινητοποίηση των υπευθύνων του Εργοστασίου ανά πάσα στιγμή.

Σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερίων: Επιλέχθηκε το σύστημα του Γερμανικού οίκου Ados, του οποίου οι πίνακες είναι συμβατοί με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 50271:2011, EN50545:2012 και EN50270:2010. Η πιστοποίηση ποιότητας κατασκευής θα είναι κατ’ ελάχιστο SIL1.

Συνολικά εγκαταστάθηκαν πάνω από 150 (εκατό πενήντα) ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων και εννέα (9) κεντρικοί πίνακες τεχνικές σημειακής αναγνώρισης των ανιχνευτών βασισμένες στην επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LON. Τα εκρηκτικά αέρια που ανιχνεύονται είναι O2 H2 LPG.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων για διαρροές επικίνδυνων αερίων, καπνού αλλά και την αυτοματοποιημένη λειτουργία συστημάτων κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος εντός προστατευόμενων χώρων, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων αλλά και τη διασφάλιση εργασίας με τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

  • Επιβλέποντες Μηχανικοί: Γιάννης Τυμπανίδης, Γιάννης Μελετιάδης, Αργύρης Σιώπης, Νίκος Ζώκας