Εγκατάσταση συστημάτων Πυρανίχνευσης, Ασφάλειας και Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων είναι ένα μουσείο το οποίο βρίσκεται στο σύγχρονο οικισμό των Αβδήρων στο Νομό Ξάνθης. Η ανέγερση του μουσείου ξεκίνησε το 1976 και οι οικοδομικές εργασίες άρχισαν το 1989 και ολοκληρώθηκαν το 1992.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεση τους στα Μουσεία.

Η Ειδική Ομάδα της Εταιρίας για Μεγάλα Έργα, μετά από εκτενή καταγραφή των αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων του χώρου, προχώρησε σε Μελέτη και Εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Ασφάλειας, Επιτήρησης και Πυρανίχνευσης.

Τα εγκατεστημένα Συστήματα Ασφάλειας, Πυρανίχνευσης και Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι των οίκων Honeywell, System Sensor, Samsung και Vista.

Συγκεκριμένα το σύστημα ασφάλειας περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ζώνες, εκ των οποίων τριάντα (30) ανιχνευτών κίνησης, είκοσι (20) μαγνητικών επαφών, δεκαπέντε (15) ανιχνευτών τύπου θραύσης υάλων και ανιχνευτές κραδασμών.

Το Συστήμα πυρανίχνευσης είναι συμβατικού τύπου, των εταιρειών System Sensor (Honeywell) και C-tek UK, αποτελούμενο από πίνακα οκτώ (8) ζωνών, με πενήντα (50) ανιχνευτές (καπνού και θερμοδιαφορικούς), επτά (7) φαροσειρήνες και είκοσι τρία (23) μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αποτελείται από δύο (2) ψηφιακά καταγραφικά της Samsung και είκοσι τέσσερις (24) κάμερες σταθερού τύπου, οκτώ (8) εκ των οποίων είναι για την επίβλεψη του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου και οι υπόλοιπες δεκαέξι (16) για την επίβλεψη των εσωτερικών εκθεσιακών χώρων.

Μοναδικά Οφέλη: Επαναλειτουργία ενός πεπαλαιωμένου και προβληματικού συστήματος ασφάλειας, με τη χρήση νέων διευθυνσιοδοτημένων υλικών, συνδεδεμένο με το κέντρο Λήψης Σημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και λειτουργία οκτώ (8) διαφορετικών υποσυστημάτων (partitions).

Μηχανικός Έργου: Τυμπανίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος Υποκαταστήματος Ξάνθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA