Προμήθεια και εγκατάσταση συμβατικού συστήματος Πυρανίχνευσης και Αυτόματων Συστημάτων Κατάσβεσης χώρων Η/Μ, στην αλυσίδα Super Market Lidl, στην ανακαίνιση του καταστήματος Ξάνθης (030).

Η Lidl ξεκίνησε τη Δεκαετία του 1930 με την ίδρυση της Εταιρίας στο χώρο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου ειδών διατροφής στη Νότια Γερμανία. Ως διεθνής όμιλος επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη με αυτόνομες εταιρείες στις εκάστοτε χώρες. Η Lidl διαθέτει σήμερα, με διαφορά, το μεγαλύτερο Δίκτυο Εκπτωτικών Καταστημάτων ειδών διατροφής στην Ευρώπη.

Το εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου είναι της εταιρείας Cooper – Univel, με συνολικά σαράντα (40) ανιχνευτές καπνού, δέκα (10) σταθερής θερμοκρασίας, έξι (6) φαροσειρήνες και πέντε (5) μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας. Επίσης έγινε προμήθεια διακοσίων είκοσι (220) Sprinkler Νερού του οίκου της Tyco, και εγκαταστάθηκαν έξι (6) συστήματα τοπικών κατασβέσεων στους Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους με κατασβεστικές ουσίες Co2 & PA.

Συντελεστές: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας για λογαριασμό της τεχνικής εταιρείας ΕΚΑΤΕΡ ΑΕ. (Σπυριδάκης Πολυμέρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ και Κοντογιώργης Χρήστος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός).

Μοναδικά Οφέλη: Πιστή εφαρμογή μελέτης πυρασφάλειας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση έργου σε σύντομα και αυστηρά χρονικά πλαίσια, με τη χρήση αρκετών αυτοματισμών. Προστασία Η/Μ χώρων με αυτόματα συστήματα ανίχνευσης φωτιάς – ενεργοποίησης κατάκλισης.

Μηχανικοί Έργου: Τυμπανίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος Υποκαταστήματος Ξάνθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA.