Προμήθεια, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, αυτόματων συστημάτων Πυροπροστασίας (Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης) σε Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους 3 Εργοστασίων του Ομίλου Πλαστικών Θράκης.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Τεχνικών Υφασμάτων και Λύσεων Συσκευασίας στον κόσμο. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ξάνθη το 1977, διαθέτει παρουσία σε 10 χώρες, με δίκτυο πωλήσεων σε 80 χώρες, 1.800 πελάτες διεθνώς και 2.100 εργαζόμενους.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, αυτόματων συστημάτων Πυροπροστασίας (Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης) σε Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους (Μ/Σ, Μ/Τ Χ/Τ), που αποτελούνται από 10 πίνακες κατάσβεσης του Ιταλικού οίκου Inim και 32 φιάλες κατάσβεσης του Ιταλικού Οίκου ABS.

Η μελέτη και κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας, με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54.

Τα εγκατεστημένα συστήματα προστατεύουν τους χώρους 3 Εργοστασίων του Ομίλου, στα οποία η Πυρανίχνευση και Κατάσβεση γίνεται με:

  • Ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας τύπου ID100 & ID200
  • Πίνακες Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης Smartline 04-20 EXT
  • Φιάλες Co2
  • Όργανα ηχητικού συναγερμού – σειρήνες

Χαρακτηριστικά

  • Χρονοδιάγραμμα: Υλοποίηση έργου Φεβρουάριος – Απρίλιος 2018
  • Μοναδικά Οφέλη: Απόλυτη προστασία και ασφάλεια του εξοπλισμού έναντι πυρκαγιάς σε Η/Μ χώρους. Εγγύηση απόδοσης των υλικών και υψηλές δυνατότητες επεκτασιμότητας των συστημάτων.
  • Μηχανικοί Έργου: Αργύρης Σιώπης και Γιάννης Τυμπανίδης