Συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Γ.Α.Κ Κέρκυρας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Δημόσιες Υπηρεσίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2020

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ Γ.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πυροπροστασία

Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης Advanced, Κατάσβεσης με Novec και Ιnergen

CCTV

Σύστημα CCTV Hikvision

Acon

Πυροσβεστικές Φωλιές, Πυροσβεστήρες

Γενικές πληροφορίες

Στους δημόσιους χώρους, κεντρικής βιβλιοθήκης και Γ.Α.Κ. Κέρκυρας έχουν εγκατασταθεί σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα Πυρανίχνευσης και Ολικής Κατάκλισης για την Πυροπροστασία των χώρων. Τα συστήματα Πυρανίχνευσης που εγκαταστάθηκαν είναι του Αγγλικού οίκου Advanced και προσδίδουν μέγιστη ασφάλεια έναντι φωτιάς. Τα συστήματα ολικής κατάκλισης με Novec και inergen είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την έγκυρη αντιμετώπιση της φωτιάς. Επιπλέον, η εταιρεία μας προμήθευσε και εγκατέστησε Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης, με δεκατρείς κάμερες τύπου Dome, μιας κάμερας Speed Dome και ενός καταγραφικού 16ch, του οίκου Hikvision.

Επίσης, η θυγατρική της εταιρείας μας, εταιρεία ACON, προμήθευσε είκοσι πυροσβεστήρες Ξ. Σκόνης 6kg, είκοσι πυροσβεστήρες CO2 5kg και τριών πυροσβεστικών φωλιών.

Μηχανικός Έργου

Χ. Φωτακόπουλος