Η εταιρεία μας, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ότι αφορά τα παιδιά, και μάλιστα παιδιά με ειδικές ικανότητες και δύναμη ψυχής, αφού ενημερώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και το Εκπαιδευτικό προσωπικό για το σπουδαίο έργο που επιτελείται, προσέφερε και εγκατέστησε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Αργυρούπολης το σύγχρονο σύστημα συναγερμού που ήταν απαραίτητο για την προστασία του σχολείου.

Είναι ένα ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης και σεβασμού στην προσπάθεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, συμμεριζόμενοι απόλυτα τα λόγια συγγενούς μαθητή ειδικού δημοτικού σχολείου κωφών:

Η διδασκαλία των κωφών παιδιών είναι μία πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, αλλά συγχρόνως μπορεί να είναι υπέροχη εμπειρία για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά, οδυνηρή για όσους βρίσκονται τυχαία στο χώρο.

Tο Δημόσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης εκπαιδεύει βαρήκοα – κωφά παιδιά, καθώς και παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα και συνοδές αναπηρίες. Πέραν των εκπαιδευτικών στόχων, το σχολείο εστιάζει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, εφαρμόζοντας δίγλωσση εκπαίδευση, με τη βοήθεια εξειδικευμένων δασκάλων που υποστηρίζονται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτές , σχολική νοσηλεύτρια και βοηθητικό προσωπικό.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ενσωμάτωσε από πολύ νωρίς στην «Εταιρική Κουλτούρα» της συνήθειες και πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχει συμβάλει έμπρακτα στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας και κοινωνίας γενικότερα.