Εγκατάσταση κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BEMS) στο νέο αεροσταθμό του αεροδρομίου Σητείας.

Στο αεροδρόμιο Σητείας κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου νέο κτίριο αεροσταθμού, για να αυξήσει κατά πολύ την ικανότητα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου. Το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου επιτηρούνται και ελέγχονται από σύστημα ελέγχου που εγκατέστησε η εταιρεία μας. Το σύνολο των επιτηρούμενων σημείων της εγκατάστασης είναι σχεδόν 1.500.

Οι εγκαταστάσεις που ελέγχονται είναι 7 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με κινητήρες inverter και σύστημα ανάκτηση θερμότητας, 3 υδρόψυκτα chiller (μέσω και πρωτόκολλου Modbus), τα συστήματα VRV του τμήματος των γραφείων, ανεμιστήρες εξαερισμού και γραμμές φωτισμού των χώρων του αεροδρομίου, ο εξωτερικός φωτισμός, το λεβητοστάσιο, το αντλιοστάσιο, το ηλεκτροστάσιο, και οι δεξαμενές (ομβρίων, ύδρευσης, πετρελαίου).

Τα παραπάνω επιτηρούνται από συνολικά 15 ΑΚΕ (Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου) που επικοινωνούν με τον κεντρικό σταθμό μέσω τοπικού υποδικτύου Ethernet. Τα εγκατεστημένα υλικά (ελεγκτές, κάρτες, αισθητήρες και 14 inverters) είναι του οίκου Honeywell. Συγκεκριμένα, 15 ελεγκτές Eagle (CLEA XX) με ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας TCP/IP και μεγάλος αριθμός καρτών εισόδων / εξόδων ( Ι/Ο modules).

To κεντρικό λογισμικό ελέγχου είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό της Honeywell, το ARENA AX, ένα web-based λογισμικό που εξυπηρετεί γραφικές απεικονίσεις πραγματικού χρόνου, σε τυπικούς web-browser clients, που παρέχει λειτουργίες επιπέδου server όπως: κεντρικό data logging, τήρηση αρχείου, διαχείριση συναγερμών, real time απεικόνιση, χρονοπρογραμματισμό (master scheduling), ενσωματωμένο engineering tool, web access, Java-enabled user interface και σύστημα επεξεργασίας και αποστολής alarms μέσω e-mail. To παραπάνω λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε έναν δικό του server της DELL, εγκατεστημένο στο server room του κτιρίου, ενώ η διαχείριση του συστήματος γίνεται από client PC.

sitia-airport

Συντελεστές: Εργολάβος του έργου είναι η κ/ξ Ελίκα ΑΤΕΣΣΕ

Μοναδικά Οφέλη: Εγγύηση απόδοσης και υποστήριξης των υλικών και της εγκατάστασης για 2 έτη, μεγάλη αυτονομία της εγκατάστασης (κάθε ΑΚΕ μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα μέσω του δικού του ελεγκτή). Υψηλές δυνατότητες επεκτασιμότητας, τόσο λόγω της επεξεργαστικής ικανότητας των εκλεκτών όσο και του λογισμικού.

Μηχανικός Έργου: Μανώλης Ζαχαριουδάκης Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος – Project Manager υποκαταστήματος Κρήτης.