Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης με FM200 και CO2 και Συστήματος Ασφαλείας-Ελέγχου Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

patras-unuversity

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση στα όρια της πόλης της Πάτρας επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.

Η Πανεπιστημιούπολη απλώνεται στην περιοχή του Ρίου, μίας κωμόπολης που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πατρέων, με έκταση 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το σύστημα πυρανίχνευσης είναι του οίκου NOTIFIER τελευταίας τεχνολογίας addressable και καλύπτει όλους τους χώρους των 27 κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης. Συνοπτικά το παραπάνω σύστημα περιλαμβάνει 27 πίνακες addressable ID2000 και Συμβατικούς σε δίκτυο μεταξύ τους, που ελέγχουν πάνω από 12.800 σημεία (πυρανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες).

Συστήματα ανίχνευσης κατάσβεσης FM200 και CO2
Όλοι οι μηχανολογικοί και οι κρίσιμοι χώροι των κτιρίων προστατεύονται από αυτόματα συστήματα ανίχνευσης κατάσβεσης και περιλαμβάνουν 18 τοπικούς πίνακες ανίχνευσης κατάσβεσης με τα κατάλληλα κατασβεστικά υλικά ανά χώρο, τα οποία αναφέρονται στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Σύστημα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης
Το ενοποιημένο σύστημα ασφαλείας – ελέγχου πρόσβασης είναι του οίκου HONEYWELL και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα κτίρια μετά το επίσημο ωράριο εργασίας μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ελέγχεται και διαχειρίζεται μέσω ειδικού λογισμικού από την ειδική Διεύθυνση Τηλεελέγχου. Συνοπτικά το παραπάνω σύστημα περιλαμβάνει 16 τοπικούς ελεγκτές για 180 πόρτες εισόδου και εξόδου των κτιρίων.

campus-patras-unuversity

Μηχανικός Έργου: Φωτακόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ.