Εγκατάσταση κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) στο νέο ξενοδοχείο Anemos Luxury Grand Resort, στη Γεωργιούπολη Χανίων.

Το ξενοδοχείο Anemos Luxury Grand Resort άνοιξε τις πόρτες του στους επισκέπτες της Γεωργιούπολης στα Χανιά, τον Μάιο του 2016. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων που χτίστηκε στην Κρήτη φέτος.

Mε πολλά ερεθίσματα από το παρελθόν, όπως η επιβλητική είσοδος του ξενοδοχείου, που αρχιτεκτονικά θυμίζει τη Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο (εξωτερικά) και την παλιά αγορά των Χανίων (εσωτερικά), η μονάδα αυτή με τα 240 δωμάτια, τις σουίτες, τις μεζονέτες αλλά και τα οικογενειακά δωμάτια, διαθέτει εξαιρετικές υποδομές που εντυπωσιάζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες

Η μονάδα αυτή χωρίζεται σε 5 γειτονιές, κάθε μια από τις οποίες εξυπηρετείται για τις ανάγκες της σε ΖΝΧ από ένα τοπικό μηχανοστάσιο. Το σύστημα BMS που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας, ελέγχει και λειτουργεί όλο τον εξοπλισμό των μηχανοστασίων (αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες, δοχεία αδράνειας, κολλεκτέρ, κυκλοφορητές) και επιτηρεί πιθανές ειδοποιήσεις από περιφερειακά υποσυστήματα (π.χ. μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ψυγεία κλπ.) ή άλλες δυσλειτουργίες (π.χ. υπερχειλίσεις). Ακόμα, όλος ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρου και κάποια τμήματα κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου, ελέγχονται από το σύστημα BMS.

To σύνολο των επιτηρούμενων σημείων είναι της τάξης των 250, και έχουν εγκατασταθεί συνολικά 6 ΑΚΕ που επικοινωνούν με τον κεντρικό σταθμό μέσω δικτύου panel bus. Τα εγκατεστημένα υλικά (ελεγκτές, κάρτες, αισθητήρια), είναι του οίκου Honeywell και συγκεκριμένα, ελεγκτές Eagle CLEA2026 και μεγάλος αριθμός καρτών εισόδων/εξόδων (Ι/Ο modules). To κεντρικό λογισμικό ελέγχου είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό της Honeywell, το ARENA AX, ένα web-based λογισμικό, που εξυπηρετεί γραφικές απεικονίσεις πραγματικού χρόνου, σε τυπικούς web-browser clients, και παρέχει λειτουργίες επιπέδου server όπως: κεντρικό data logging, διαχείριση συναγερμών, real time απεικόνιση, χρονοπρογραμματισμό, web access, Java-enabled user interface και σύστημα επεξεργασίας και αποστολής alarms μέσω email.

iscreenshot_2016037

Χαρακτηριστικά

  • Χρονοδιάγραμμα: To έργο εκτελέστηκε το 2ο τρίμηνο του 2016
  • Συντελεστές: Το έργο μελετήθηκε και εκτελέστηκε από το τεχνικό τμήμα του υποκαταστήματος Κρήτης σε συνεργασία με τον μηχανικό του ξενοδοχείου.
  • Μοναδικά Οφέλη: Συνεχής εποπτεία και έλεγχος του κοινόχρηστου φωτισμού και των μηχανοστασίων του ξενοδοχείου, με γνώμονα την ενεργειακά αποδοτικότερη αλλά και ασφαλή λειτουργία (βλ. ρουτίνα για εξάλειψη λεγεωνέλας), δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και υψηλές δυνατότητες επεκτασιμότητας.
  • Μηχανικός Έργου: Μανώλης Ζαχαριουδάκης Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος – Project & Operation Manager Υποκαταστήματος Κρήτης.