Μελέτη και Εγκατάσταση δικτυακού συστήματος Καταγραφής εικόνας, στη Βιομηχανική Μονάδα της Σ.Ε.Κ.Ε. στην Ξάνθη.

Η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες καπνοβιομηχανίες διεθνώς. Έχει ως κύρια δραστηριότητα της την αγορά, επεξεργασία και πώληση καπνών, κυρίως ανατολικού τύπου, Ελληνικής προέλευσης, τα οποία θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο.

Η ΣΕΚΕ σήμερα, εφαρμόζοντας μια σύγχρονη και ορθολογική οργάνωση, καταφέρνει να διατηρεί τη σημαντική θέση της στον παγκόσμιο καπνικό βιομηχανικό χάρτη, αποτελώντας ένα έμπρακτο παράδειγμα Συνεταιριστικής εφαρμογής.

Το εγκατεστημένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής αποτελεί συνεργασία των οίκων Hikvision (Hardware – Cam) και της Milestone (software). Περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις (24) κάμερες εξωτερικού χώρου για την επίβλεψη της περιμέτρου (συνολικής απόστασης πάνω από 2,5 χιλιομέτρων). Υπάρχει μια (1) κινούμενη κάμερα (PTZ) και άλλη μια (1) σταθερή, τύπου θόλου για την παρακολούθηση της εισόδου.

Το λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε Server για την καταγραφή των καμερών και λειτουργεί σε Client για τη θέαση – παρακολούθηση. Έχει γίνει διασύνδεση με το δίκτυο, έτσι ώστε να δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω διαδικτύου.

Μηχανικός Έργου: Τυμπανίδης Ιωάννης.